Servicii

Oferim soluții personalizate.

Traduceri Comercialelicitaţii, contracte, procese-verbale, etc.

Traduceri Contabile bilanţuri, conturi de rezultate, rapoarte de gestiune, etc.

Traduceri Tehniceproceduri, manuale de montaj sau de întreţinere, note tehnice, etc.

Traduceri Juridicesentinţe, extrase de la registrul comerţului, legi, ordonanţe, etc.

Interpretariatsimultan și consecutiv pentru conferințe, reuniuni, întâlniri comerciale, notariate publice, tribunale, etc.

Traduceri Diversediplome, CV-uri, acte diverse

Traduceri autorizate semnătura traducătorului autorizat de Ministerul de Justiţie

Traduceri legalizateautentificarea semnăturii traducătorului de către un notar public

Apostilăacte conforme Convenţiei de la HAGA din 5 octombrie 1961